Scopul acțiunii de protest

Plata corectă a angajaților din Sănătate care asigurară continuitatea activității medicale:

De ce ar trebui să participanți la această acțiune?!

 • Pentru că solicităm (și dvs. cereți prin intermediul nostru) un drept legal al dvs., ce nu vă este acordat. În acest moment doar medicii mai au salariul de bază la nivelul anului 2018,în cadrul CIM-urilor suplimentare, ceea ce constituie o mare nedreptate.
 • Deoarece în discuție nu este doar dreptul actual, ci și cel viitor. Este cunoscută intenția guvernanților de a reduce drepturile salariale aferente acestor CIM-uri în noua lege a salarizării, fapt devenit evident în cadrul negocierilor pe care le-am purtat pe tema proiectului noii legi a salarizării.
 • Din cauză că guvernanții, prin intermediul instanțelor sau în mod direct, intenționează să modifice regimul juridic al activității desfășurată în cadrul CIM-urilor aferente gărzilor suplimentare, anulându-vă libertățile pe care noi cu greu le-am câștigat.

Comunicarea privind intenția de intrare în „Grevă Definitivă” (prin demisie)

În numele fiecărui medic care se înscrie în cadrul acestei acțiuni de protest este transmisă câte o comunicare privind intenția de intrare în GREVĂ DEFINITIVĂ” (prin demisie) în cadrul gărzilor suplimentare normei de bază, către: Ministerul Sănătății, Guvernul României, toți parlamentarii din circumscripția electorală.

Comunicarea către toate instituțiile are sensul avertizării precoce, intenția fiind cea de a determina rezolvarea solicitărilor în intervalul stabilit.

ATENȚIE LA DETALII!

Pentru a vă proteja de riscurile izolării, mecanismul de trimitere a înștiințării privind intenția de a demisiona către Ministerul Sănătății și restul insituților menționate mai sus, va fi pus în funcțiune (și va deveni public) doar după ce minim 10% dintre medicii care efectuează gărzi au semnat pentru acest tip de preaviz. Dacă această condiție minimă nu va fi îndeplinită atunci vom considera că nu există numărul necesar pentru a utilizat în mod eficient acest protest, acțiunile individuale aferente nedevenind publice.

Formularul de înștiințare

Ce ar trebui să faceți dvs.?

Să aderați la această acțiune de demisie din CIM-urile aferente gărzilor (de fapt, amenințarea cu demisia, în această etapă), trecându-vă datele în acest formular și semnându-l.

Textul comunicării transmise include următorul conținut:

Dacă veți continua refuzul de a-mi plăti activitatea desfășurată în gărzile suplimentare cu tariful orar al normei de bază, dacă nu-mi raportați sporurile de gardă la acest tarif orar și dacă nu-mi acordați toate drepturile legale aferente CIM-ului cu timp parțial aferent gărzilor suplimentare, atunci vă comunic că voi intra în „grevă definitivă”, prin demisia din CIM-ul cu timp parțial aferent gărzilor suplimentare.  Atrag atenția că date fiind încălcările drepturilor mele, demisia poate fi și fără preaviz.

Precizări privind demisia fără preaviz

Demisia din orice CIM poate fi și fără preaviz dacă este îndeplinită condiția prevăzută la art. 81, alin. 8 din Codul Muncii: Salariatul poate demisiona fără preaviz dacă angajatorul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate prin contractul individual de muncă.

Acest aliniat este aplicabil deoarece în acest moment nu sunt îndeplinite următoarele obligații asumate de angajator prin contractul individual de muncă cu timp parțial pentru gărzile suplimentare normei de bază:

 • Obligația de plată a salariului de bază aferent CIM-ului cu timp parțial pentru gărzile suplimentare la nivelul tarifului orar al salariului de bază. În cazul tuturor CIM-urilor pentru gărzi suplimentare încheiate înainte de luna aprilie 2018 medicii au avut în vedere dreptul lor de a avea același tarif orar al salariului de bază cu cel aferent normei de bază (această înțelegere fiind de notorietate). (Altfel spus, dvs. ați semnat aceste CIM-uri în condițiile în care știați că veți primi pentru activitatea desfășurată în cadrul lor, un salariu de bază calculat la același tarif orar cu cel al normei de bază, excepție făcând anul 2018.) Odată cu încălcarea acestei obligații a angajatorilor avută în vedere de angajați, angajatorii sunt în situația neîndeplinirii unei obligații esențiale asumată prin contractul individual de muncă.
 • Conform prevederilor art. 106 alin. 1: Drepturile salariale se acordă proporțional cu timpul efectiv lucrat, raportat la drepturile stabilite pentru programul normal de lucru. Cu alte cuvinte, CIM-ul cu timp parțial nu poate avea un tarif orar sub nivelul CIM-ului aferente normei de bază.
 • Activitatea medicilor desfășurată în timpul gărzilor suplimentare nu este recunoscută efectiv (de facto) drept timp de muncă, prin faptul că nu este recompensată cu un salariul, ci cu ceea ce este considerat a fi un spor (salariul de bază al acestor CIM-uri are un tratament identic sporurilor). O consecință o constituie faptul că, de facto, medicii care efectuează gărzile suplimentare sunt într-o situație asemănătoare cu cea din prima parte a anului 2016 (gărzile nu erau considerate timp de lucru, ci erau plătite doar cu ceva suplimentar normei de bază), fiind îndreptățiți la acțiuni similare. Legitimitatea nemulțumirii (și implicit a acțiunilor de tipul demisiei) este dată de faptul că această situație încalcă în mod flagrant interpretarea dată de Curtea de Justiție a Uniunii Europene prevederilor Directivei UE nr. 88/2003.
 • Medicii nu beneficiază de dreptul la concediu plătit si pentru acest CIM, încălcându-se prevederile art. 106 alin. 1 din Codul Muncii.

Revendicările de bază ale Federației „Solidaritatea Sanitară” din România

 • Creșterea salariilor de bază pentru toate categoriile de angajați din Sănătate cu cel puțin 25% pentru anul 2024.
 • Acordarea integrală a drepturilor salariale prevăzute de legea 153/2017, incluzând raportarea coeficienților de ierarhizare la salariul minim pe economie aflat în plată, raportarea sporurilor la salariul aflat în plată, plata gărzilor cu tariful orar al normei de bază, acordarea indemnizației de hrană prin raportarea la salariul minim pe economie aflat în plată.
 • Adoptarea proiectului de lege a salarizării (Anexa pentru sănătate) negociat cu Ministerul Sănătății în forma stabilită cu partenerii sociali și aplicarea grilelor de salarizare stabilite prin raportare la salariului minim pe economie aflat în plată.
 • Finalizarea negocierii clauzelor, procedurilor și anexelor conform obligațiilor convenite în Contractul Colectiv de Muncă la nivel de sector Sănătate 2023-2025, incluzând transpunerea și aplicarea Anexei nr. 13.
 • Adoptarea măsurilor de creștere a calității vieții profesionale a angajaților din sănătate și de creștere a calității actului medical, acestea incluzând măsuri precum recunoașterea îndeplinirii anticipate a stagiului de cotizare, introducerea conciliatorilor specializați în conflictele individuale de muncă din sectorul sănătate, echivalarea competențelor asistentelor medicale absolvente de postliceală.

Evenimente recente

Repetiția pentru grevă (pichetarea unităților sanitare)
29 februarie 2024 - Ne vedem în curtea spitalelor la „REPETIȚIA PENTRU GREVĂ”!
Federația „Solidaritatea Sanitară” din România a publicat proiectul de OUG privind CREȘTEREA SALARIILOR DE BAZĂ pentru angajații din sănătate.
27 februarie 2024 - Analiza proiectului de OUG.
Pichetarea Ministerul Sănătății și a Ministerului Muncii și Solidarității Sociale
22 februarie 2024 - Creșterile care scad de fapt veniturile salariale reale determină continuarea protestelor.
Pichetarea Ministerului Finanțelor și a Camerei Deputaților
15 februarie 2024 - Membrii Federației „Solidaritatea Sanitară” din nou în stradă.
Pichetarea Ministerul Sănătății și a Ministerului Muncii și Solidarității Sociale
08 februarie 2024 - Federația „Solidaritatea Sanitară” continuă seria protestelor premergătoare grevei generale.
Federația ”Solidaritatea Sanitară” consideră în continuare oferta guvernului insuficientă. Continuăm protestele!
5 februarie 2024 - În fapt, oferta guvernului a fost inferioară celei pe care a făcut-o publică în cursul săptămânii trecute, atunci când declarațiile publice se refereau la creșterea cu 20% a întregii anvelope salariale.
Negocieri la Guvernul României
5 februarie 2024 - Federația „Solidaritatea Sanitară” din România (FSSR) răspunde invitației la negocieri transmisă de Guvernul României.
Pichetarea Ministerului Muncii
01 februarie 2024 - Federația ”Solidaritatea Sanitară” declanșează protestele stradale!
Federația „Solidaritatea Sanitară” notifică Guvernul privind declanșarea grevei împotriva politicilor sale sociale și economice
31 ianuarie 2024 - Federația ”Solidaritatea Sanitară” declanșează protestele stradale!

0

Angajații care și-au exprimat intenția de a semna sau/și participa la GREVĂ!