Instrucțiuni publice privind comportamentul angajaților pe perioada grevei de avertisment

 1. Nici un angajat dintr-un serviciu de urgență nu poate părăsi locul de muncă pe perioada grevei! (Excepție face situația în care angajatul se află în pauza de masă, doar pe perioada acesteia. În astfel de cazuri angajații își pot exprima solidaritatea cu participanții la grevă, fără a avea statutul de greviști.)
 2. În nici o secție sau compartiment nu este permisă lăsarea pacienților nesupravegheați sau lipsiți de îngrijire și tratament pe durata grevei de avertisment.
 3. În secțiile/compartimentele care NU fac parte din serviciile de urgență numărul angajaților care trebuie să rămână în secție/compartiment trebuie să fie cel necesar pentru:
  • A nu pune în pericol viața și sănătatea pacienților
  • A asigura funcționarea instalațiilor în deplină siguranță.
 4.  În secțiile/compartimentele în care toți angajații au semnat pentru greva generală, vor rămâne la locurile de muncă, continuându-și activitatea, angajații necesari pentru a asigura cel puțin o treime din activitatea normală și a acoperi toate urgențele. Decizia privind statutul de urgență a unui caz aparține exclusiv medicului de specialitate.
 5. Pe perioada grevei de avertisment este permis accesul în unitate pacienților, personalului și mijloacelor de transport ale unității/care participă la asigurarea serviciilor unității.
 6. Greva de avertisment se organizează doar în unitățile în care a fost declarată. Acestea pot fi recunoscute prin afișul postat la avizier de sindicatul care organizează greva în unitate și prin existența însemnelor specifice grevei de avertisment. În restul unităților pot fi organizate doar acțiuni de solidaritatea de tipul protestului din pauza de masă.
 7. Participanți la grevă pot fi doar angajații care au semnat pentru grevă pe listele (fizice; pe hârtie) sindicatelor afiliate la Federația „Solidaritatea Sanitară” până la data organizării grevei de avertisment. Angajații care nu au semnat pe listele de grevă pot avea calitatea de susținători, ei putând să-și exprime solidaritatea prin participarea la adunarea din curtea spitalului (sau echivalent) în pauza de masă, prin purtarea însemnului de solidaritate sau prin exprimarea solidarității în mediul online. Nimeni nu poate fi constrâns să participe sau să nu participe la greva de avertisment.
 8. În ziua grevei persoanele care au semnat pentru grevă pot purta însemnul specific grevei atât în situația în care participă la grevă cât și în situația în care participă la asigurarea serviciilor de urgență și a treimea din activitatea normală.
 9. Locul de adunare al participanților la greva de avertisment este în curtea spitalului (sau în holul central, acolo unde nu există curte/nu este posibil accesul în curte).
 10. În fiecare unitate în care este declarată grevă se aplică cu prioritate prevederile Acordului privind greva, încheiat în acea unitate. În unitățile care au refuzat încheierea Acordului pentru grevă se aplică cu prioritate regulile stabilite și afișate de sindicatul care o organizează, după care urmează cele prevăzute în prezentul Decalog al grevei.

1510 vizualizări

Revendicările conflictului colectiv de muncă:

 1. Creșterea salariilor de bază pentru toate categoriile de angajați din Sănătate cu cel puțin 25% pentru anul 2024.
 2. Acordarea integrală a drepturilor salariale prevăzute de legea 153/2017, incluzând raportarea coeficienților de ierarhizare la salariul minim pe economie aflat în plată, raportarea sporurilor la salariul aflat în plată, plata gărzilor cu tariful orar al normei de bază, acordarea indemnizației de hrană prin raportarea la salariul minim pe economie aflat în plată.
 3. Adoptarea proiectului de lege a salarizării (Anexa pentru sănătate) negociat cu Ministerul Sănătății în forma stabilită cu partenerii sociali și aplicarea grilelor de salarizare stabilite prin raportare la salariului minim pe economie aflat în plată.
 4. Finalizarea negocierii clauzelor, procedurilor și anexelor conform obligațiilor convenite în Contractul Colectiv de Muncă la nivel de sector Sănătate 2023-2025, incluzând transpunerea și aplicarea Anexei nr. 13.
 5. Adoptarea măsurilor de creștere a calității vieții profesionale a angajaților din sănătate și de creștere a calității actului medical, acestea incluzând măsuri precum recunoașterea îndeplinirii anticipate a stagiului de cotizare, introducerea conciliatorilor specializați în conflictele individuale de muncă din sectorul sănătate, echivalarea competențelor asistentelor medicale absolvente de postliceală.

Încarcă fotografii de la Greva de avertisment!

Selectați județul în care se află unitatea sanitară.
Unitatea în care se desfășoară protestul.
Aruncă fișierele aici sau
Tipuri de fișiere acceptate: jpg, jpeg, png, mp4, mov, Dimensiunea maximă a fișierului: 25 MB, Numărul maxim de fișiere: 20.

  Fotografii încărcate de salariați

  De ce am ajuns la greva de avertisment?

  1. Pentru a obține un drept fundamental: indexarea veniturilor salariale cu inflația

  Suntem în grevă de avertisment deoarece până acum Guvernul României a refuzat acorde angajaților din sănătate o majorare a veniturilor salariale suficientă pentru a asigura cel puțin indexarea acestora cu inflația.  

  Datele statistice indică suferința angajaților din sănătate din ultimii doi ani:

  - inflația a fost aproape 25% în perioada 1 ianuarie 2022 - 1 februarie 2024;

  - dacă din valoarea inflației scădem majorările salariale din această perioadă, (incluzând 1 ianuarie 2024) de 6,25%, atunci devine evident faptul că puterea de cumpărare a angajaților din sănătate a scăzut până acum cu 18,35%.

  - Creșterea cu 15% doar a salariilor de bază în următoarele luni înseamnă o creștere cu cel mult 10% a veniturilor salariale. În consecință, la momentul final al creșterii salariilor de bază angajații din sănătate vor avea o scădere salariilor reale (a puterii de cumpărare a veniturilor salariale) cu cel puțin 10%.

  - acestei scăderi i se va adăuga evoluția inflației din perioada următoare (4,7% până la sfârșitul anului 2024 pe prognoza BNR), care va determina la nivelul anului 2024 o scădere a veniturilor salariale reale de 12,4%.

  Absența indexării veniturilor salariale cu inflația are două consecințe grave:

  • Scăderea continuă a puterii de cumpărare a veniturilor salariale pentru toți angajații.
  • Intrarea în zona sărăciei salariale a unei bune părți din angajați.

  Suntem în grevă de avertisment deoarece indiferența guvernanților sărăcește continuu angajații din sănătate, pe mulți dintre ei conducându-i deja în zona sărăciei salariale.

  Suntem în grevă de avertisment deoarece Guvernul anunță angajații din sănătate că le vor crește salariile, când de fapt veniturile salariale reale scad pentru cea mai mare parte a angajaților.

  2. Am ajuns la greva de avertisment deoarece OUG nr. 19/2024 nu asigură indexarea veniturilor salariale, este inechitabilă și încalcă drepturi salariale fundamentale

  Aceasta este o Ordonanță a inechităților și relei credințe a guvernanților deoarece:

  • Prevede un nivel de finanțare sub cel necesar pentru asigura o creștere semnificativă a salariilor reale. Astfel, în momentul acordării nivelului maxim al creșterii salariilor de bază (iunie 2024) OUG-ul va asigura o creștere veniturilor medii salariale, cu 13,9% pentru anul 2024, în condițiile în care inflația a atins deja cca. 25%, urmând să ajungă în iunie 2024 la cca. 28%.
  • Construcția actului normativ amplifică o serie de inechități salariale anterioare, generând totodată și unele noi.
  • Încalcă în mod grav prevederile Contractului colectiv de muncă la nivel de sector sănătate (CCMS) în privința modului de construcție a noii legi a salarizării. Modelul de creștere a salariilor de bază încalcă prevederile proiectul noii legi a salarizării și principiile stabilite în contractul colectiv de muncă. Adică noua lege a salarizării, atunci când va fi finalizată, va genera pierderea unei serii întregi de drepturi salariale, deja vizibilă în OUG.

  OUG-ul privind CREȘTEREA  SALARIILOR   DE  BAZĂ generează:

  • O creștere a veniturilor salariale sub nivelul inflației. OUG-ul nu reușește să determine o creștere a veniturilor salariale care să ajungă din urmă inflația. Salariile reale (puterea de cumpărare a salariilor) vor fi în iunie 2024 cu cca. 10% (în medie) mai mici decât în urmă cu doi ani.
  • O creștere a veniturilor salariale distribuită în mod inechitabil. Inechitatea privește atât raportul dintre alte drepturi salariale și salariile de bază cât și distribuția creșterii salariilor de bază.

  OUG de creștere a salariilor de bază nu ține cont de specificul sectorului sanitar deoarece:

  • Nu ia în considerare necesitatea creșterii recompensei pentru riscuri și eforturi suplimentare
  • Continuă scăderea ponderii acestei recompense în raport cu salariile de bază.
  • Distruge ierarhiile salariale existente între diferitele specializări și locuri de muncă.

  3. Suntem în grevă de avertisment din cauza diminuării continue a recompensei angajaților pentru participarea la asigurarea continuității serviciilor medicale și desfășurarea activității în diferite condiții de muncă.

  Cca. 80% din angajații din sănătate lucrează în ture, în zilele libere/de sărbători legale, în gărzi și în diferite condiții de muncă.

  Nivelul recompenselor pentru asumarea costurilor și riscurilor specifice la 1 iunie 2024 va fi următorul:

  • Sporul de tură va ajunge la 7,4% din salariul de bază, în loc de 15%, cât prevede legea salarizării și contractul colectiv de muncă.
  • Sporul pentru lucrul în zilele libere/de sărbători legale va ajunge la cca. 52%, în loc de 100%, cât prevede legea salarizării și contractul colectiv de muncă.
  • Pentru cea mai mare parte a angajaților procentul sporului pentru condițiile de muncă din salariul de bază va fi situat sub nivelul minim prevăzut de lege. Nici un angajat nu mai are/nu mai poate avea procentul sporului la nivelul maxim.

  La 1 ianuarie 2018 salariile de bază reprezentau cca. 55% din totalul cheltuielilor salariale iar drepturile salariale aferente lucrului în ture, în zilele libere/de sărbători legale, în gărzi și în diferite condiții de muncă reprezentau 45% din totalul cheltuielilor salariale.

  La 1 iunie 2024 salariile de bază vor reprezenta cca. 70% din totalul cheltuielilor salariale iar drepturile salariale aferente lucrului în ture, în zilele libere/de sărbători legale în gărzi și în diferite condiții de muncă vor reprezenta cca. 30% din totalul cheltuielilor salariale.

  Cum s-a ajuns la această situație?!

  Din cauză că plata pentru lucrul în ture, în zilele libere/de sărbători legale în gărzi și în diferite condiții de muncă a rămas ca sume la nivelul anului 2018.

  Altfel spus, deoarece la ora actuală nici un angajat din sănătate nu mai are nici un spor raportat la salariul de bază în plată, așa cum prevede legea salarizării. Pierderea acestor drepturi riscă să fie una definitivă.

  Una dintre consecințele acestui politici o constituie accentuarea tendinței angajaților de a nu mai lucra în ture/gărzi, în zile libere/de sărbători legale și de a nu mai asuma riscurile specifice diferitelor condiții de muncă.

  În curând foarte puțini dintre angajați vor mai dori să asigure permanența.

  Destul de curând foarte puțin dintre profesioniștii din sănătate vor dori să mai lucreze în condiții deosebit de periculoase de muncă.

  Deja mulți dintre medici renunță la a mai lucra în gărzile suplimentare CIM-ului de bază, numărul acestora fiind în continuă creștere

  Măsurile adoptate de și, mai ales, cele refuzate Guvernul României amenință acum viitorul sistemului sanitar. În următoarele luni vor fi vizibile deja consecințele acestora. Unele deja pot fi constatate, fiind ascunse publicului din motive electorale.

  Impactul acestei lipse de înțelegere și pricepere a guvernanților îl suferă atât angajații cât și pacienții.

  Ce solicităm?!

  1. Indexarea veniturilor salariale cu inflația

  Se poate face asta? Nu doar că se poate, ci trebuie făcut inclusiv din punct de vedere legal.

  Există deja un mecanism legal de indexare a veniturilor salariale cu inflația, el fiind prevăzut și în actuala lege a salarizării: raportarea coeficienților de ierarhizare la salariul minim pe economie și raportarea tuturor sporurilor la salariul de bază în plată. Doar că guvernanții amână continuu aplicarea lui.

  Solicitările noastre transpunând așteptările legitime  legitimă privind:

  • Calculul salariilor de bază prin raportarea coeficientului de ierarhizare la salariul minim pe economie brut pe țară garantat în plată. Asta înseamnă creșterea salariilor de bază ale tuturor angajaților din sănătate cu 32%.
  • Raportarea tuturor sporurilor la salariul de bază în plată pentru toate categoriile de angajați.
  • Calcularea indemnizației de hrană prin raportare la salariului minim pe economie.

  2. Eliminarea inechităților salariale

  Inechitățile salariale afectează majoritatea angajaților din sănătate, ele fiind continuate și amplificate de OUG nr. 19/2024. Existența lor poate fi constatată prin:

  a. Prin raportare la diferitele sectoare de activitate.

  Câteva exemple:

  • În sistemul bugetar există o singură activitate ce are salariul de bază la nivelul anului 2018: gărzile suplimentare ale medicilor. O astfel de situație nu mai poate fi întâlnită în nici un sector. Soluția solicitată de noi o constituie plata gărzilor suplimentare cu tariful orar la normei de bază.
  • Unii dintre angajații care muncesc suplimentar (exemplul gărzile medicilor), care asumă sacrificiile personale necesare asigurării continuității prin lucrul în ture și în zilele libere legale și care asumă riscurile desfășurării activității în condiții deosebit de periculoase de muncă, făcând toate acestea în interesul public, sunt sancționați prin pierderea indemnizației de hrană și a voucherelor de vacanță. Solicităm exceptarea veniturilor corespunzătoare acestor tipuri de activități de la plafonul specific limitării acordării indemnizației de hrană și voucherelor de vacanță.
  • Specialiștilor din sănătate le este refuzată acordarea sporului de doctorat. Solicităm eliminarea prevederilor legale care generează această pierdere.

  b. Compararea drepturilor salariale ale diferitelor categorii profesionale.

  Guvernul și-a asumat angajamentul de construcție a unei noi legi a salarizării. Noi am construit deja un model al acestei legi pentru sectorul sanitar. Principiile de reașezare etică a veniturilor salariale ce corespund acestui model sunt prevăzute în Anexa nr. 13 a Contractului colectiv de muncă la nivel de sănătate (CCMS).

  Prin OUG nr. 19/2024 Guvernul a încălcat acest drept negociat al angajaților din sănătate. Noi cerem corectarea de urgență a acestei situații prin aplicarea proiectului legii salarizării pentru orice creștere salarială.

  Accesând Calculatorul Veniturilor Salariale din Sănătate aflați nivelul recompensei salariale viitoare și puteți decide dacă doriți să-i sprijiniți pe cei care se străduiesc să corecteze inechitățile și nedreptatea.

  0

  Angajații care și-au exprimat intenția de a semna sau/și participa la GREVĂ!

  Mitingul și marșul sănătății - 11 martie